UNDERGROUND FOREST

Ondergronds Woud in de Delta

Underground Forest combineert CDR (Carbon Dioxide Removal) met het verstevigen van de slappe deltagrond zodat daarop gebouwd kan worden zonder geheid fundament. Op duizend hectare kan het equivalent van tien tot ruim twintig megaton CO2 worden opgeslagen, afhankelijk van de diepte van de eerste zandlaag, en er kunnen ruim veertigduizend woningen op worden gebouwd.

1 Megaton CO2 onder Venetië

De eerste megaton CO2 die door de mens is verwijderd uit de atmosfeer, staat onder Venetië en bewijst al meer dan duizend jaar zijn duurzaamheid. Meer dan tien miljoen houten palen vormen de fundering van alles wat gebouwd is op de 118 eilandjes in de lagune. Door te heien in grote dichtheden kon de fundering eindeloos worden hergebruikt. Elke keer als een gebouw instortte, in brand vloog of gesloopt werd voor een kerk of palazzo dat nog indrukwekkender was dan de vorige, gebeurde dat op dezelfde fundering. In het jaar 421 CE werd zo de eerste kerk gebouwd. Het hout wordt nu aangetast doordat het niet helemaal is ingesloten in klei. Het water klotst er tussendoor en daar blijkt op termijn het hout niet tegen bestand.

Hoeveel houten palen heeft een gebouw nodig?

Heien met hout wordt ook al vijfhonderd jaar in Nederland toegepast en zolang de paalkoppen onder het grondwaterpeil blijven, houden houten palen nog steeds bijna alle gebouwen van voor 1940 overeind. Toen werd beton populair. De meeste vooroorlogse huizen hadden om de paar meter een paal die met de punt in de eerste zandlaag stak, maar soms werd in dichtheden gebouwd die dicht bij die van Venetië komen. Het Paleis op de Dam staat op 13.863 houten palen. Dat zijn er tweeëneenhalve per vierkante meter. Ook het Rotterdamse Witte Huis, eind negentiende eeuw nog het hoogste gebouw van Europa, staat nog altijd fier op houten palen. Nu weten we dat grenen ook onder het grondwater wordt aangetast en dat alle fijnspar na 500 jaar nog vrijwel alle koolstof en kracht behoudt

Testsite van 1000 ton in 2024

De bouw is een wetenschap geworden van constructeurs en geotechnici maar veel kennis van het bouwen op houten fundering is niet mee-ontwikkeld. Hoe zwaar kan je zo’n Underground Forest belasten en wat gebeurt er met de palen onderling als niet elke paal dezelfde belasting krijgt? Daarvoor maken we in 2024 een demonstratieopstelling van zo’n zesduizend palen op 1000 m2 met daaronder duizend ton CO2 opgeslagen. 

In 1998, on a European conference on Biomass for Energy and Industry I presented a paper on climate control. My take was that for every atom of fossil carbon that was released into the carbon cycle at the surface of the earth, one carbon atom should be permanently removed. One of the proposals was to sustainably grow forests and store the harvest in anaerobic conditions in clay and peat soils. More than 25 years later, this is finally a feasible option to create a thermostat for the planet.

This is diagram 11 of a 12 diagram visualization that Yvo Zijlstra drew in 1998 to illustrate my pleas to stop burning biomass for energy and use it for climate control instead. See the whole presentation here.