UNDERGROUND FOREST

Over Underground Forest

Het concept voor Underground Forest is ontwikkeld door Kees de Gruiter en hij heeft daarvoor in 2023 Underground Forest BV opgericht. Door de klimaatafspraken van Parijs en de beprijzing van CO2 kwam de haalbaarheid ook financieel binnen bereik. Samen met forestier Geoffrey Huet (HuetBois SA, Manhay, België) en heiers Arie Hogendoorn en René Muit (Hogendoorn BV, Ouderkerk aan den IJssel, Nederland) heeft hij een keten opgezet waardoor de aanvoer van fijnspar uit duurzaam beheerd bos, het transport over water naar Nederland tot het moment dat de stam diep in de grond van klei of veen verdwijnt, volledig is. Door goede afstemming met Sven Jense van Oncra zijn we verzekerd van betrouwbare certificering van de CO2 die de sparren in de Ardennen uit de atmosfeer hebben verwijderd.

Adviseurs zijn Ronald Waterman (Working With Nature), René Klaassen (wereldexpert in houten paalfunderingen bij SHR) en Tim Selders (Veenweiden Innovatiecentrum) en we worden bijgestaan door Marco van Steekelenburg (energietransitie bij Provincie Zuid-Holland).

1

2

3

4