UNDERGROUND FOREST

De woningbouwopgave tot 2040 in Zuid-Holland is 260.000 woningen. Daarvoor heb je meer dan vijfduizend hectare nodig. Het grootste deel daarvan is op slappe grond. Zoveel mogelijk daarvan wordt gebouwd in verstedelijkte gebieden of dicht bij dorpskernen. De plots voor inbreiden lenen zich meer voor traditioneel heien met hout. Maar er zijn meer dan 100 bouwlocaties aangewezen van meer dan 3 ha groot en buiten bestaand stads- en dorpsgebied. De meeste daarvan zijn zeer geschikt voor fundering op Underground Forest. Natuurlijk moet eerst alles verder worden doorgerekend en beoordeeld op fysieke kwaliteit. De markt voor hout moet worden aangeboord, de robot gebouwd en de proef moet een succes zijn. Maar als dat allemaal werkt, zouden die 100 locaties van meer dan drie hectare grotendeels in aanmerking komen. Ik ga voor duizend hectares in die gebieden.

Voor de aanleg van nieuw Hoogwaardig Openbaar Vervoer is het Underground Forest een goede toekomstbestendige toepassing. Zeker waar die door landelijk gebied op slappe bodem gaat, is het een fundering die is voorbereid op ontwikkelingen in transport die nu nog onvoorzien zijn en het UF geeft zelfs moeiteloos een gebied terug aan de natuur als er nieuwe inzichten zijn over routes. De robot legt gewoon een strook aan van tien meter breed naar het eindpunt zoals ooit Willie Wortel met een wegaanlegmachine door het landschap reed met achteraan het voertuig een kwast met witte verf die de strepen trok in het hart van het verse asfalt.

Er zijn ook plannen voor bedrijventerreinen en andere voorzieningen op nieuwe locaties. Zo is er de campus in de Alblasserwaard. Zodra de locatie is aangewezen kan de robot aan het werk om de bouwlocatie voor te bereiden zodat bedrijven, onderwijsinstellingen en wat niet al, daar op staal gebouwd kunnen worden.

Met name in veenweidegebieden is de verticale toename van het volume een belangrijk bijkomend voordeel. Als je in deze dichtheden heit, komt de grond vanzelf omhoog. Zo kan dit in een keer het inklinken van vele jaren compenseren. Dan moet natuurlijk ook wel het grondwaterpeil hoger worden ingesteld.

Elke tweeduizend hectare Underground Forest heeft de potentie van de maximale vulling van het Porthos project voor het opslaan van CO2 in veld P18 onder de Noordzee. Underground Forest kan dus, net als Porthos, een substantiƫle bijdrage leveren aan het bestrijden van de opwarming van de aarde.