UNDERGROUND FOREST

Hout is een natuurproduct en je wilt zoveel mogelijk de hele stam gebruiken. Die loopt taps toe. Er zijn dus geen exacte maten. De hoeveelheid hout die je per hectare gebruikt om koolstof op te slaan is variabel en afhankelijk van aannames. Hoe dichter het woud en hoe langer de palen, hoe meer kan worden opgeslagen. Met de vierkante kilometers die Nederland heeft aan slappe grond, is er de komende decennia geen schaarste aan grond. Zelfs als alleen gecombineerd wordt met bouwactiviteiten buiten de stads- en dorpskernen is er gezien de bouwopgave van de komende decennia voldoende areaal dat gefundeerd kan worden met een Underground Forest. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de ideale combinatie is. Op de HomePage staat een knop voor een rekenmodel.

De lengte van de palen

Hout is een natuurproduct en je wilt zoveel mogelijk de hele stam gebruiken. Die loopt taps toe. Er zijn dus geen exacte maten. De hoeveelheid hout die je per hectare gebruikt om koolstof op te slaan is variabel en afhankelijk van aannames. Hoe dichter het woud en hoe langer de palen, hoe meer kan worden opgeslagen. Met de vierkante kilometers die Nederland heeft aan slappe grond, is er de komende decennia geen schaarste aan grond. Zelfs als alleen gecombineerd wordt met bouwactiviteiten buiten de stads- en dorpskernen is er gezien de bouwopgave van de komende decennia voldoende areaal dat gefundeerd kan worden met een Underground Forest. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de ideale combinatie is. Op de HomePage staat een knop voor een rekenmodel.

De diameter van de palen

Ik ga uit van een gemiddelde doorsnee van 20 cm. Een lange paal loopt dan taps toe van 25 naar 15 cm. Hier is ook de markt belangrijk. Door het aantal palen per vierkante meter, maakt de dikte niet zoveel uit voor de draagkracht. Als meer palen beschikbaar zijn met een kleinere diameter voor een betere prijs, kun je daar natuurlijk ook goed mee uit.

Hoeveel palen per vierkante meter?

Hout is een natuurproduct en je wilt zoveel mogelijk de hele stam gebruiken. Die loopt taps toe. Er zijn dus geen exacte maten. De hoeveelheid hout die je per hectare gebruikt om koolstof op te slaan is variabel en afhankelijk van aannames. Hoe dichter het woud en hoe langer de palen, hoe meer kan worden opgeslagen. Met de vierkante kilometers die Nederland heeft aan slappe grond, is er de komende decennia geen schaarste aan grond. Zelfs als alleen gecombineerd wordt met bouwactiviteiten buiten de stads- en dorpskernen is er gezien de bouwopgave van de komende decennia voldoende areaal dat gefundeerd kan worden met een Underground Forest. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de ideale combinatie is. Op de HomePage staat een knop voor een rekenmodel.

Het grondwaterpeil

Houten fundering blijft vele honderden jaren goed tot iemand besluit het grondwaterpeil te verlagen. Dan komen de paalkoppen droog te staan en gaan ze rotten. Voor het Underground Forest is het essentieel dat de paalkoppen zo ver onder het grondwaterpeil staan dat ook bij toekomstige ingrepen van het Waterschap geen schade ontstaat. Een halve meter zou al veilig genoeg zijn, maar voor de bebouwing erop kunnen andere overwegingen gelden. De afstand van het maaiveld tot het grondwater en de ondergrondse bouwelementen en infrastructuur. Met drie meter onder het waterpeil kun je een parkeergarage kwijt. Voor de meeste woningbouw zou een meter onder het grondwater ruim genoeg zijn. En als je er voor kiest om vier palen per meter te slaan, kun je sleuventussen de paalkoppen graven voor leidingen en riolering en kun je dus nog dichter bij het maaiveld blijven. De onderkant van de paal wordt bepaald door de zandlaag, maar voor de bovenkant zijn dus alle genoemde variabelen van belang.

Duurzaamheid

Het fundament wordt gelegd voor minstens honderd jaar met een waarschijnlijkheid van vijfhonderd jaar. De bebouwing er bovenop gaat gaat over het algemeen niet zo lang mee. Het lijkt aantrekkelijk om alle bovenstaande varianten af te stemmen op de toepassing die er als eerste op komt te staan. Om de duurzaamste keuze te maken, is het toch van belang om een universele keuze te maken in het aantal palen per vierkante meter en de positie ten opzichte van het waterpeil. Er moet dan gekozen worden voor de meest veelzijdige variant op basis van het bouwen in de toekomst. Aan de andere kant moet dat niet een beperking worden voor de aanleg van het Underground Forest. Als nieuwbouwplannen een variant vragen die afwijkt van de variant die als meest veelzijdig is bestempelt, maar die wel voldoet aan de eisen van CDR, moet die zeker overwogen worden.